Tukea nuorille aikuisille

Kaipaatko jeesiä vaikeassa tilanteessa? Mietityttääkö päihdeasiat? Pyöriikö arki pätkien? Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Mites työhommat? Omaan asuntoon? Rahahuolia?

Me etsivät nuorisotyöntekijät olemme sinua varten. Laita viestiä ja jutellaan lisää. Meitä voit lähestyä millä tahansa teemalla, selvitellään yhdessä, miten olisi paras edetä. Älä jää yksin!

Mitä on etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivältä voit kysyä apua niin opiskeluihin, työelämään, hyvinvointiin tai harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, sekä vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Palvelu on nuorelle aina vapaaehtoista ja ilmaista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Yhteysetsivaan.fi on maksuton valtakunnallinen palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Palveluita nuorille aikuisille

Opiskelu ja työnhaku

Opintopolku: www.opintopolku.fi

Hattulan kunnan työllisyyspalvelut: https://www.hattula.fi/palvelut/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/ 

TE-Palvelut: https://www.te-palvelut.fi/etusivu

Kuntatyöpaikat: www.kuntarekry.fi

Valtion työpaikat: www.valtiolle.fi

 

Talous 

Verohallinto: www.vero.fi 

Kela: www.kela.fi

Talous- ja velkaneuvonta: https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html

Takuusäätiö https://www.takuusaatio.fi/

 

Asuminen

Hattula Asunnot: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/vuokra-asuminen/

NAL Hämeenlinna: https://nalhameenlinnanseutu.fi/

Hämeenlinnan opiskelija-asunnot https://www.hops.fi/

 

Hyvinvointipalvelut

Hattulan terveyspalvelut: https://terveys.hattula.fi/

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö: https://www.yths.fi/

A-klinikka https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/hameenlinna

Mieli ry: https://mieli.fi/mieli-ry/

Nyyti ry: https://www.nyyti.fi/

Sekasin chat: https://sekasin247.fi/